Samarbeid skal bedre levekår

Østfold er et fylke med store helseutfordringer. Sosiale ulikheter i helse er dokumentert over hele fylket, og Østfold kommer dårlig ut sammenlignet med andre fylker. Dette ønsker Østfold å gjøre noe med. Les mer.

Nytt prosjekt, Inkluderende Østfold