Røykfrie videregående skoler


Politikerne i fylkeskommunen har bestemt at de videregående skolene i fylket skal være helt røykfrie. Samtidig skal det utredes om det skal bli forbudt å røyke i alle fylkeskommunale bygninger.