Regionale helseforskjeller i Østfold

Visste du at en av fire tiende klassinger i Østfold sitter så mye som 5 timer eller mer daglig foran TV eller PC på hverdagene? Var du klar over at i gjennomsnitt halvparten går eller sykler til skolen på sommeren?

Untitled Document

Dette er noen smakebiter fra ungdomsundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” som blir offentliggjort i dag.

 • Undersøkelsen dekker svært mange områder, og grunnen til det er at det er så uendelig mange faktorer som påvirker vår helsetilstand. For eksempel kommer vi inn på livsstilsvaner, sosiale nettverk, skolemiljøet, seksuell adferd, rusmidler, medisinbruk, utdanningsplaner og så videre. Undersøkelsen har vært en anledning til å få frem informasjon som kommunene behøver for å planlegge sin drift og sine tjenester. De får med denne undersøkelsen informasjon omkring en rekke forhold som det ikke finnes nasjonal statistikk på, sier nestleder i Østfoldhelsa og varaordfører i Sarpsborg, Linda.

Regionale forskjeller
Undersøkelsen viser en rekke signifikante forskjeller i regionene Halden, Sarpsborg, Mosseregionen og Indre Østfold målt opp i mot fylkessnittet. For eksempel så viser undersøkelsen at Sarpsborg har noe større utfordringer med dopbruk blant tiende klassingene, men samtidig er den kommunen med færrest dagligrøykere. Mosseregionen er den regionen hvor ungdommen klager mest på støy i nærmiljøet, men hvor flest ungdom har planer om høyere utdanning. Ungdommen i Halden ser ut til å ha noe mindre smerter og derav også litt mindre bruk av smertestillende, mens ungdommen i Indre Østfold ikke er fullt så flinke til å bruke bilbelte som andre steder. Her scorer de derimot noe høyere på at lærerne hjelper de med personlige problemer.

Eksempler på signifikante * funn fra ulike deler av fylket:

Indre Østfold:

 • Fem prosent oppgir at de har prøvd hasj og dette er signifikant lavere enn fylkessnittet (8 %).
 • Det er signifikant færre i Indre Østfold enn i fylket for øvrig som bruker bilbelte i forsetet (80 % mot fylkessnittet på 85 %).
 • Ingen var så lite fornøyde med kollektivtilbudet som ungdom i Indre Østfold. 55 % var fornøyde med tilbudet på dagtid og 37 % med kveldstilbudet. (Fylkessnittet var henholdsvis 63 % og 47 %).
 • 88 % av tiende klassingene mener at det er lett å få time hos helsesøster mot fylkessnittet mot på 82, og Indre Østfold var den regionen som hadde best score på dette spørsmålet av de fire regionene.
 • 70 % mener at lærerne hjelper de med personlige problemer når de trenger det og her lå Indre Østfold høyest i fylket av de fire regionene. Fylkessnittet var 63 %.

Mosseregionen:

 • Det er en signifikant høyere andel med overvekt og fedme i Mosseregionen (19 %) målt opp i mot fylkessnittet (13 %). Her kom Mosseregionen noe dårligere ut enn de andre regionene i fylket.
 • En signifikant lavere andel i Mosseregionen (28 %) svarer at de har hatt samleie målt opp mot fylkessnittet (35 %). På dette spørsmålet kom Mosseregionen litt bedre ut enn de øvrige regionene.
 • Det er signifikant flere i Mosseregionen enn i fylket for øvrig som bruker bilbelte i forsete (90 % mot fylkessnittet på 85 %). Også her fikk Mosseregionen en noe bedre score enn de tre andre regionene.
 • Mosseregionen har høyest forekomst i bruk av smertestillende midler uten resept (61 %) og selvrapportert hodepine (69 %). Ungdommen i Mosseregionen er også de som i høyest grad rapporterer om smerter (86 %) og at de er hjemme fra skolen i tre eller flere dager siste år på grunn av smerter (33 %). Fylkessnittet er her 29 %. Mosseregionen kom dårligere ut enn de andre regionene på spørsmålene relatert til bruk av smertestillende midler og selvopplevde smerter.
 • 55 % mener at lærerne hjelper de med personlige problemer når de trenger det. Her er fylkessnittet  63 % og svarene fra Mosseregionen lå lavere enn de andre regionene på dette spørsmålet.

Sarpsborg:

 • Andelen dagligrøykere er 4 % som er signifikant lavere enn fylkessnittet på 7 %. Her kom Sarpsborg best ut av regionene i fylket.
 • Syv prosent oppgir at de har prøvd doping og dette er signifikant høyere enn fylkessnittet (4 %).
 • Ingen var så fornøyde med luftkvaliteten som ungdom i Sarpsborg. 14 % mente at luftkvaliteten var dårlig mot fylkessnittet på 19.
 • Ingen var så fornøyde med kollektivtilbudet som ungdom i Sarpsborg. 70 % var fornøyde med tilbudet på dagtid og 58 % med kveldstilbudet. (Fylkessnittet var henholdsvis 63 % og 47 %).

Halden:

 • Fire prosent oppgir at de har prøvd hasj og dette er signifikant lavere enn fylkessnittet (8 %). Av de fire regionene kom Halden best ut.
 • En prosent oppgir at de har prøvd doping og dette er signifikant lavere enn fylkessnittet (4 %). Av de fire regionene kom Halden best ut.
 • Halden har lavest forekomst i bruk av smertestillende midler uten resept (44 %) og selvrapportert hodepine (52 %). Av de fire regionene kom Halden best ut.
 • Halden har lavest forekomst i bruk av smertestillende midler (61 %) og selvrapportert hodepine (69 %). Ungdommen i Halden er også de som i lavest grad rapporterer om at de er hjemme fra skolen i tre eller flere dager på grunn av smerter (21 %). Fylkessnittet er her 29 %.
  Med statistisk signifikante funn siktes det til funn i undersøkelsen som ikke kan forklares med at de er påvirket av tilfeldigheter (for eksempel lav svarprosent, metodiske svakheter og lignende) og som sannsynligvis er sant. At de signifikante funnene har en høy grad av troverdighet knyttet til seg, behøver derimot ikke å bety at de er viktige eller at den prosentandelen som oppgis reflekterer virkeligheten 100 prosent.