Ramberg-elever på vei rundt jordkloden

Elevene ved Ramberg skole i Moss har i løpet av de første to månedene av Gåbuss-aksjonen gått eller syklet til sammen 17.000 km. Det tilsvarer nesten halve veien rundt jordkloden!

Aksjonen er en del av Folkehelseprogrammet i Moss. Tiltaket har gått over all forventning, og aksjonsgruppa er meget fornøyd med elevenes innsats. Nivået på skolen som helhet er svært høyt. Selv blant de basisgruppene som har gått minst ligger resultatet godt over landsgjennomsnittet.

Gåbuss-aksjonen har som mål at alle elever på Ramberg skal gå eller sykle, enten hele eller deler av veien til skolen. En opptelling i midten av november, to måneder etter aksjonens oppstart, viser at det er førsteklassingene som ligger på topp, etterfulgt av 7. og 4. trinn.

Aksjonen startet opp 4 september og fortsetter frem til sommeren. Da blir det premiering av den basisgruppa som har gått eller syklet mest.

Aksjonsgruppa ved Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) har laget eksempler på oppgaver relatert til Gåbuss-aksjonen som kan være til inspirasjon i skolearbeidet.

Les mer om Gåbuss-aksjonen og last ned resultater og oppgaver på hjemmesidene til Moss Kommune

For kontakt i FAU: Cecilie Kildahl, tlf. 47 25 33 64