Millioner til nye folkehelsetiltak

Opplæringskomiteen i fylkeskommunen delte i dag ut over 24 millioner kroner til prosjekter som skal bedre befolkningens psykiske helse.

Det hele er en del av det nye nasjonale programmet for å styrke forebyggende arbeid innen rus og psykisk helse. Der ble Østfold valgt ut som et av fem fylker som får delta i første omgang og har totalt mottatt 35 millioner kroner.

De resterende midlene fordeles i 2018.

I statsbudsjettet for neste år, er det foreslått å øke den nasjonale satsingen med ytterligere 25 millioner kroner slik at flere fylker kan få være med. Dermed vil rammen for det totale arbeidet 71,3 millioner kroner på nasjonalt nivå, forutsatt at Stortinget slutter seg til.

Last ned den politiske saken til opplæringskomiteen i fylkeskommunen som ligger til grunn for tildelingen her.

Les mer om tildelingen og hvilke prosjekter som mottok støtte på hjemmesidene til Østfold fylkeskommune her.