Pris til ungdomsskoler for tobakksforebygging

Østfoldhelsa deler hvert år ut en pris til noen som har jobbet aktivt med tobakksforebygging. I år gikk prisen til fem ungdomsskoler i Østfold. Prisutdelingen fant sted fredag 29. mai.

Verdens tobakksfrie dag
Siden 1988 har medlemslandene i WHO gått sammen om å markere Verdens tobakksfrie dag 31. mai. Målet med en slik felles markering er å trekke verdens oppmerksomhet til røyking og de mange skadevirkningene tobakk medfører. I år har markeringen fått temaet tobakksfri barndom. Målgruppen er foreldre og gravide, helsepersonell og andre som er i daglig kontakt med barn.

–  Hvert år deler vi ut en pris til noen som har utmerket seg med godt tobakksforebyggende arbeid. I år er det fem ungdomsskoler i Østfold som mottar en pris hver. Skolene får prisen for sitt helhetlige folkehelsearbeid med fokus på tobakksforebygging blant elever, forteller styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund.

Tobakks-FRI
Ungdomsskolene har jobbet med FRI-programmet, som er et tobakksforebyggende undervisningsopplegg for elever i 8.,9., og 10.-klassetrinn på i regi av Helsedirektoratet. Dette programmet er det mest veldokumenterte tobakksforebyggende tiltaket i Norge og bidrar til gode holdninger og sosial mestring.

Det er flere skoler i Østfold som har vært med fra starten. Av disse har man nå trukket ut fem skoler som i forbindelse med Verdens tobakksfrie dag mottok hver sin pris for sitt forebyggende arbeid.
De skolene som ble trukket ut er:
 
– Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg kommune
– Hopperen ungdomsskole, Moss kommune
– Kråkerøy ungdomsskole, Fredrikstad kommune
– Strupe ungdomsskole, Halden kommune
– Tindlund ungdomsskole, Sarpsborg kommune 

Færre røykere
Antall røykere i Østfold har vært synkende de siste årene. Det viser både statistikk fra SSB og Østfoldhelsas egne tall. Ungdomsundersøkelsen fra 2008 viser at 16% av de spurte elevene røyker daglig aller av og til. Østfoldhelsa roser skolene for sitt forebyggende arbeid.

–  Ungdomsskolene i Østfold har vært blant de beste og mest pliktoppfyllende i landet på tobakksforebygging. FRI-programmet har vært arrangert i mange år, og det gir seg over tid også utslag på den offisielle røykestatistikken for voksenbefolkningen, sier Rennesund.

Andre aktiviteter
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold ønsker også å sette fokus på temaet tobakksfri barndom. Et seminar om dette tvil derfor arrangeres for helsesøstere, jordmødre og annet helsepersonell. Seminaret vil bli avholdt den 23. september og foredragsholdere er Kristine Byrkje, Kreftforeningen og Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet.

 

Bilder fra Verdens Tobakksfrie Dag 2009

Spydeberg ungdomsskole

Spydeberg-elever fikk pris

Hyggelig allmøte i Gymsalen ved Spydeberg ungdomsskole. Prisutdeling og blomsteroverrekkelse ved ordfører Stein Håland og folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug som hilste fra Østfoldhelsa. Sosiallærer og rådgiver Hrund Sigurbjørnsdottir tok i mot utmerkelsen på vegne av skolen.

Kråkerøy ungdomsskole

Styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund overrakte blomster

Blomster og bilde til ungdomsskolen

Blomster og bilde til ungdomsskolen

Kråkerøy ungdomsskole fikk også blomster og bilde som takk for sitt tobakksforebyggende innsats. Styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund overrakte prisen. Foto: Line Schrøder Karlsen