Politisk interesse for helsefremmende skoler

Det var bred enighet blant fylkespolitikere om at “Helsefremmende skoler” er et positivt prosjekt.

Det ble klart da opplærings-, kultur- og helsekomiteen diskuterte prosjektet i sitt forrige møte. Les mer på nettsidene til Østfold fylkeskommune.