Politikere vurderer forbud mot brussalg

Fylkesrådmann Atle Haga vil kaste ut brusautomatene fra videregående skoler.  Men leder av helsekomiteen Inger-Christin Torp (Ap) er ikke sikker på om rådmannen går langt nok. Politikerne vurderer å forby alt brussalg.

Det er Østfoldhelsa som har tatt initiativ til saken som skal behandles i fylkestinget den 23. oktober.

–    At brusautomatene skal fjernes regner jeg med at politikerne vil vedta. Spørsmålet er om vi skal forby all brussalg på de videregående skolene. Vi har gjentatte ganger gitt sterke signaler om at kantinene må ha en sunnere profil, men det har ikke alle tatt på alvor. Særlig gjelder dette enkelte av de privatdrevne kantinene som fortsatt er veldig ivrige i sin markedsføring av søtsaker. Senere i høst skal vi ta stilling til om de privatdrevne kantinene skal eies av skolene i sin helhet, og utfallet kan godt bli at vi sier opp avtalene med de privatdrevne aktørene, sier hun.

Handler om profil
I forslaget til fylkesrådmannen er det lagt stor vekt på den negative overvektsutviklingen blant barn og ungdom i Norge. Det vises også til at Østfold er regnet som et ledende fylke i folkehelsearbeid, og at den rollen forplikter fylkeskommunen til å gå foran som et godt eksempel.

–    Noen vil kanskje oppfatte forbud mot brussalg som moraliserende, men det er jeg ikke enig i. Vi har ingen rett til å bestemme hva 16-åringer skal drikke, og det vil selvsagt være tillatt å drikke brus på skolens område. Slik jeg ser det handler denne saken om fylkeskommunens profil. Vi er opptatt av hvordan vi skal fremstå utad og hvordan vi tilrettelegger skolehverdagen for elevene våre. Vi ønsker jo at skolene våre skal stimulere til en sunn livsstil, ikke minst fordi at det du putter i deg også påvirker læringsevnen din, sier Torp

Hun er klar over at vedtaket kan medføre at elever velger å forlate skolens område for å kjøpe brus.

–    Det kan vi kanskje leve med. Selv håper jeg at vi i stedet kan intensivere arbeidet med å tilby sunne produkter, og at det kan redusere behovet for å handle utenfor skolens område. Jeg tror for øvrig at hvis tilbudet innskrenkes, så vil også bruskonsumet gå ned, sier hun.

Behov for sunne arenaer
Styreleder i Østfoldhelsa, Aase Rennesund (SV), er glad for at Inger-Christin Torp vil fjerne brusautomatene.

–    En grunn til at mange blir overvektige er at vi store deler av livet befinner oss på en skole eller arbeidsplass som stimulerer til en usunn livsstil. Hvis vi fjerner brusautomatene er det et av flere grep for å utforme de videregående skolene på en måte som gjør oss sunnere, sier hun.

Hun synes det er et paradoks at mange kantiner tilbyr usunne varer.

–    Østfold har i dag landets største kostholdssatsning på videregående skoler. Alle våre elever får enten tilbud om subsidiert skolefrokost, eller de får en gratis frukt eller grønnsak hver dag. Da er det inkonsekvent av kantinene å tilby alle mulige søtsaker. Vi vil med denne saken tilby et gode, nemlig muligheten til å gjøre sunne og gode matvarevalg i kantinene, sier hun