Stort oppmøte på idemyldring

Nesten 100 østfoldinger ga i dag innspill til fylkesplanens folkehelsedel.

Dette har vært en fantastisk dag. Vi har fått servert så mange mulige løsninger på våre utfordringer. Selv så satt jeg i en arbeidsgruppe om komplekse sosiale fenomener – og jeg lærte kjempemye! All ære til Østfoldhelsas «mor», Inger-Christin Torp, som har sikret at vi har klart å opprettholde fokuset på folkehelse i så mange år. Slik avrundet leder av opplæringskomiteen, Elin Johanne Tvete, samlingen.

Konferansen la stor vekt på at folkehelse har vært et område som østfoldingene har klart å prioritere i flere tiår. Folkehelsearbeidet har vært tydelig forankret i Østfolds fylkesplaner siden MONA-planen (1992-1995).

– Folkehelse er høyt politisk prioritert. Det er interessant at dette i over 20 år har vært prioritert av ulike politiske generasjoner. Det som politikerne i Østfold har satt et økt fokus på de siste ti årene er innsats for å redusere sosiale ulikheter i helse, samtidig som folkehelsearbeid anses som en helt vesentlig komponent i en bærekraftig utvikling. At dette sporet bør forfølges ble bekreftet i dagens planprosess, sier Tvete.

Det er fylkesplanen «Østfold mot 2050» som nå er inne i en større rullering, siden den første gang ble vedtatt i 2009. Her er folkehelse og levekår en av tre hovedsatsningsområder, i likhet med verdiskaping og klima og miljø.

 

elin j tvete

Elin J. Tvete, leder i opplæringskomiteen, var godt fornøyd med dagens fylkesplanssamling.

– Arealforvaltningen er viktig for folkehelsa. Eksempler på det er bevaring av matjord og friluftsområder, samtidig som det er viktig å ivareta barn og unges interesser. Dette er eksempler på områder som jeg er veldig opptatt av, sier hun.

Nesten 100 østfoldinger deltok på idemyldringen om fylkesplanen.