– Petter Solberg gjør oss friskere!

En fortsatt feststemt Spydeberg-ordfører talte i dag til landets fylkeskommuner under den nasjonale folkehelsekonferansen i Fredrikstad. - Det Petter Solberg har gjort er utrolig viktig for folkehelsa i Spydeberg. Vi får en rollemodell for ungdommen i bygda, og Petter Solberg gjør oss stolte av å være spydeberging, sier Stein Håland.

Foran tusenvis av bygdefolk ledet ordfører Stein Håland an i folkefesten i Spydeberg onsdag kveld.


Det vi opplever i Spydeberg i disse dager gjør noe med oss. Petter
Solbergs prestasjoner i bilsporet styrker identiteten vår. Innbyggerne
kommer nærmere hverandre og samholdet blir sterke. Vi får rett og slett
et bedre nærmiljø og lokalsamfunn som vi er stolte av å representere.
All folkehelseteori viser at slike hendelser er med på å styrke
folkehelsa, sier Stein Håland.

Håland er også glad for at Solberg så tydelig setter pris på hjemstedet sitt.

Det at han ikke har glemt røttene sine og så tydelig setter pris på
bygda si, vil forhåpentligvis bidra til at også andre ser de positive
sidene ved Spydeberg, håper ordføreren.

Nå er Håland opptatt av å vedlikeholde den positive atmosfæren som Petter Solberg-bølgen har medført.


For Spydeberg vil det være en stor fordel om vi klarer å engasjere
befolkningen til å ta større del i lokalsamfunnets aktiviteter. Vi
trenger innbyggere som er stolte av kommunen sin, som tar ansvar i
frivillige lag og organisasjoner og som er med på å gjøre nærmiljøene
levende. Innbyggere som er glad i kommunen sin og stolte av å
representere den har større forutsetninger for å ta del i de ulike
aktivitetene som er i kommunen. Folkehelseteori viser at mennesker som
tar ansvar for sitt eget liv og som engasjerer seg har større
mestringsevne overfor de utfordringer de møter til daglig. Det er på
denne måten at Solbergs rally-prestasjoner i neste omgang gjør
innbyggerne i Spydeberg friskere, sier Håland.

Men Håland er også glad for at bygda har fått en positiv rollemodell for ungdommen.


Petter Solberg er et veldig bra forbilde, som har vist at det går an å
nå helt til topps hvis en satser seriøst på en sport. Vi håper at dette
bidrar til å styrke rekrutteringen til rallysporten spesielt og
idretten generelt i vårt distrikt. Det er viktig for ungdommen å se at
det går an å nå til topps i verden selv om du kommer i fra en liten
bygd i Østfold, sier ordføreren.

(Foto: Ole Henrik Storeheier)