Østfoldskoler vil ha hjelp til å bedre miljøet

Grunnskolene i Østfold ønsker bistand til å bedre kameratskapet blant elevene. De er mindre opptatt av å få hjelp til å forebygge bruk av alkohol, tobakk og narkotika. Dette viser en undersøkelse som Folkehelseprogrammet i Østfold har gjennomført ved alle grunnskolene i Østfold.

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i
utformingen av INTERREG-prosjektet Helsekilden som drives av
Folkehelseprogrammet i Østfold. ? Dette er et opplevelsessenter som
skal lære barna om kroppen sin, helsetilstanden og miljøet dem lever i.
Konseptet er tidligere prøvd ut i Sverige og USA med stor suksess. Det
er kjennetegnet av en veldig spennende og opplevelsesrik undervisning,
der barns fantasi får fritt spillerom og hvor lekbehovet er ivaretatt.
Senteret, som skal være i drift i Østfold fra 2004, er det første i
sitt slag i Norge.

– Vi var overrasket over at skolene ikke
var mest interesserte i å få hjelp til å forebygge bruk av alkohol,
tobakk og narkotika. Dette kan tilsi at skolene allerede er fornøyde
med den kunnskapen og de hjelpemidlene de har for å forebygge bruk av
tobakk og rusmidler. Eventuelt kan det bety at skolene mener at et godt
sosialt miljø er det viktigste bidraget for å unngå at elevene begynner
med slike stimuli, sier prosjektleder Renate Rosén Skinne.

Både
for aldersgruppen 6-10 og 11-16 var det størst behov for å fokusere på
temaet kameratskap og nettverkets betydning. For den eldste gruppen var
det et gjennomgående trekk at skolene ønsket å sette søkelyset på
mellom-menneskelige relasjoner. De viste derfor interesse for temaer
som konflikthåndtering og respekt og ansvar.

– Flere påpekte
at selv om tilbudet vil bli bra, har de ikke råd til å leie buss for å
oppsøke senteret. På den bakgrunn konkluderer vi med at Helsekilden
også må drive oppsøkende virksomhet. Den må bl.a. selv dra ut til
skolene for å gi undervisning, sier Rosén Skinne.

Helsekilden
vurderer også å arrangere temadager for foreldre med barn i
grunnskolen. Hensikten vil i så fall være å gi opplæring om hva
forholdene kan gjøre for å bedre barnas helse og beskytte dem mot
påkjenninger.

pdf Last ned resultater fra kartleggingen her

pdf Se hvor mange skoler som svarte i de ulike kommunene her