Østfold først ute med snuskuttkurs

Østfoldhelsa startet i oktober opp landets første snuskuttkurs. Deltagere som fortsatt er snusfrie seks måneder etter kursets slutt får tilbake kursavgiften på 750 kroner.

Les mer om snus og helserisko her
Les omtale i Fædrelandsvennen
Les omtale i Fredriksstad Blad
Les omtale i Smaalenene Avis
Les omtale i Rakkestad Avis
 

Mottok flere henvendelser
Østfoldhelsa har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser fra snusere som ber om hjelp. Initiativet til kursene kom da også fra en fylkespolitiker som ønsket å slutte å snuse, men som ikke klarte det på egen hånd.

– Vi var positive til utspillet, fordi snusing bidrar til en rekke helseskader vi vil til livs. For eksempel vet vi at snusing bidrar til skader i munnhulen, men det er også indikasjoner på at det øker kreftrisikoen. Inntil forskningen gir oss mer kunnskap, anbefaler vi østfoldingene å være føre var. Snus inneholder minst 25 kreftfremkallende stoffer, og vi tror det klokeste er å ikke bruke snus i det hele tatt, sier leder av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune Inger-Christin Torp.

Består av tre faser
I løpet av åtte kurskvelder, som alle varer i 90 minutter, samarbeider deltakerne for å klare å legge vekk snusen for godt. Østfoldhelsa samarbeider med AOF om gjennomføringen av kursene.

Kursene består av tre faser, der den første brukes til å motivere og forberede snuserne på hvilken utfordring de står overfor. Deretter følger en nedtrappingsfase, før alle skal slutte den fjerde kurskvelden. I den siste fasen vil deltakerne jobbe med opplevelsen av snuskuttet og de eventuelle problemene som oppstår.

– Fordi snusere opplever en sterkere abstinens enn røykere legges det opp til en lengre nedtrappingstid enn hva som er vanlig på røykesluttkurs. Vi bruker mye tid på å bygge opp motivasjonen til deltagerne, samt bryte de vanene som snuserne har tillagt seg, sier Torp.

Hentet kunnskap fra Sverige
Østfoldhelsa har utviklet snuskuttkursene i samarbeid med svenske fagmiljøer. Nesten uten unntak sier kursdeltakerne der seg fornøyde med opplegget. I flere tilfeller er det samholdet og samarbeidet i gruppa som fører til at mange klarer å slutte.

 

For mer informasjon om snuskuttkursene, kontakt Østfoldhelsa på post@ostfoldhelsa.no.