Østfold-delegasjon besøkte Oasen i Vara

16 østfoldinger har vært på besøk hos Oasen i Vara for å hente impulser til Helsekilden - et helsepedagogisk opplevelsessenter som skal bygges opp i Sarpsborg. ? Blir det norske opplegget bare halvparten så bra, tror jeg skolene vil få et tilbud de vil ha mye glede av. Det sier rådgiver Solveig Hagelskjær (bildet) i fylkesmannens helseavdeling, som besøkte senteret for første gang.

Representanter fra både kultursektoren, helsesektoren og skolesektoren var alle med på feltbesøket i Vara. Med seg hadde
de
folkehelsekoordinatorer fra noen av Folkehelseprogrammets kommuner.
Oasen i Vara er det første helsepedagogiske senteret av sitt slag i
Norden.

– Det var imponerende og nyttig å se hvordan Oasen i
Vara hadde utformet sitt senter. De hadde en veldig kreativ bruk av
både farger, belysning og innredning. Disse virkemidlene skal bygge
oppunder det mest vesentlige i denne pedagogiske modellen, nemlig
dialog med og deltagelse fra målgruppen selv. Vi fikk med oss mange
ideer til Helsekilden i Norge, sier Hagelskjær.

Hun påpeker at
Oasen har oppnådd mye med enkle virkemidler, og mener derfor at det bør
være mulig å kopiere deler av svenskenes løsninger.

– Likevel må
vi huske at Oasen har brukt ti år på å komme dit de er nå. Det er ikke
å forvente at de som har ansvaret skal komme like langt i Østfold på
bare et par år, sier Hagelskjær.

Hun er likevel optimist på vegne av Helsekilden i Østfold.


Jeg vil tro at skolene hilser et supplement til tradisjonell
helseundervisning velkommen. Barn og ungdom er nok ikke så opptatt av
hvordan de skal oppføre seg i dag for å få god helse om 40 år. Blant
annet derfor er det så vanskelig å nå gjennom med informasjon om sunne
livsstilsvalg til denne målgruppen. Da tror jeg det kan være nyttig med
et senter som kan bygge opp en spesiell kompetanse på nettopp dette
området, sier Hagelskjær.

Som mor til to barn forstår hun også hvorfor Helsekilden ser på foreldrene som en målgruppe.


Mødre og fedre sliter jo ofte med det samme som skolene gjør. Det er
ikke bestandig så lett å få barna til å endre adferd for å ta vare på
helsa si. Mange ganger mangler nok foreldrene også kunnskap om hvilke
faktorer som påvirker helsen. Jeg tror derfor at mange vil se positivt
på at det kjøres programmer hvor mor og far er målgruppe ? så sant
dette oppleves som et frivillig tilbud og ikke innblanding i private
anliggender, sier hun.