Ordførerne ber flere om å svare

  Vel 11 000 østfoldinger har svart på folkehelseundersøkelsen Østfold Helseprofil 2011. Men for å få et riktig bilde av tilstanden i Østfold trengs flere svar. Alle ordførerne i fylket ber i disse dager folk som ennå ikke har fylt ut spørreskjemaet, om å gjøre det.

–Vi oppfordrer alle som har mottatt oppfordring om å delta til å svare. Vi trenger rett og slett din hjelp, sier Inger Christin Torp.

Les mer om undersøkelsen her

Lederen av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune understreker at flest mulig må bli med for at svarene skal gi et riktig bilde over situasjonen. Det er viktig for at kommunene skal kunne klare å sette inn gode forebyggende tiltak i etterkant.

Samme kjønnsforskjeller som i 2004?
Undersøkelsen som nå gjennomføres i Østfold er i all hovedsak finansiert med EU-midler. For å imøtekomme EUs målsettinger, har fylkeskommunen og kommunene forpliktet seg til å ha et spesielt fokus på å belyse eventuelle helseforskjeller mellom menn og kvinner i Østfold.

–For syv år siden gjennomførte vi en tilsvarende undersøkelse kalt Østfoldhelsa 2004. Den viste at tidligere gifte menn oppfattet hverdagen som stressende i langt større grad enn menn som var gifte eller samboende. Derimot viste det seg at kvinner som ikke lenger var gifte opplevde hverdagen som litt mindre stressende enn kvinner som var gift eller samboende. Det kan være mange grunner til disse tallene, og en forklaring kan være arbeidsdelingen i hjemmet. Det skal bli spennende å se om vi ser det samme mønsteret i 2011, sier Torp.

Kartleggingen viste den gang også at 72 % av de tidligere gifte kvinnene oppga at de hadde ganske god eller svært god helse. For tidligere gifte menn (skilte, separerte og enkemenn) var tendensen derimot en helt annen. Her opplevde kun 55 % at deres helse var svært eller ganske god! Tilsvarende andel blant gifte eller samboende var 76 % for både menn og kvinner.

Hvaler, Rømskog og Halden leder an
Selv om langt fra alle svarene har kommet inn, ser det ut til at innbyggerne i Hvaler er de ivrigste på å svare. Hakk i hæl følger Rømskog og Halden. Da undersøkelsen i 2004 ble gjennomført var det et tydelig mønster at kommuner i Indre var flinkest til å delta – den gang representert ved Rømskog, Aremark og Trøgstad.

Slik fordelte svarene seg i prosent i 2004:

1. Rømskog
2. Trøgstad
3. Aremark
4. Rygge
5. Marker
6. Spydeberg
7. Råde
8. Våler
9. Eidsberg
10. Hvaler
11. Halden
12. Skiptvet
13. Hobøl
14. Moss
15. Rakkestad
16. Fredrikstad
17. Sarpsborg
18. Askim
60,4
52,7
52,0
51,3
50,5
46,8
49,6
49,5
48,6
48,2
47,4
47,2
45,7
45,6
45,1
45,0
44,5
43,6

En vanlig måte å måle befolkningens helsetilstand på, ved bruk av bare ett spørsmål, er ved å spørre innbyggerne om hvordan de opplever sin egen helsetilstand. Da østfoldingene ble spurt om dette i 2004 ble det avdekket tydelige forskjeller mellom kommunene. Befolkningen i Rømskog scoret best i dette i fylket, mens Askim og Eidsberg kom dårligst ut.

For mer informasjon om undersøkelsen, se her.