Opplev Helsekilden 7. oktober

I løpet av 2004 skal Helsekilden opprettes i Østfold. Senteret skal undervise barn og ungdom om helse, miljø og livsstil på en pedagogisk og engasjerende måte. Dette skal gjøres ved at barna tas med på en spennende ferd gjennom et helse- og miljøeventyr. 7. oktober har du mulighet til å se hvordan Helsekilden er tenkt å fungere i praksis.

Denne dagen inviterer nemlig Folkehelseprogrammet
til inspirasjonsdag i Strømstad. Her vil det bli vist hvordan et
tilsvarende senter fungerer på svensk side. Arrangementet vil
synliggjøre hvordan barn og ungdom kan få undervisning om helse, kropp,
miljø og livsstil på en måte som oppfattes som spennende for målgruppen
selv. Det svenske senteret vil gi eksempler på ulike programmer de har
planlagt å kjøre.

Helsekilden er et prosjekt som drives av
Folkehelseprogrammet og som er støttet av INTERREG-programmet til EU.
Undervisningssenteret som prosjektet skal opprette er i disse dager
under etablering i Sarpsborg. Ved å vise hvordan et tilsvarende konsept
fungerer i Sverige, er konferansen 7. oktober ment å inspirere skole-
og helsepersonell til å nyttiggjøre seg av den norske varianten så
snart den starter opp.
Målgruppe for arrangementet er blant annet
skoleledere, lærere, skolehelsetjeneste, skole- og oppvekst etater,
folkehelsekoordinatorer og kommunelege 1.

Tid: 7. oktober, klokken 09 ? 15
Sted: Strømstad Gymnasium
Påmelding: Rettes til Finn Martinsen på telefon 69 11 75 35 eller
E-post; finn.martinsen@ostfoldhelsa.no
Påmeldingsfrist: 30. september
Konferanseavgift: 200 kroner
Arrangører: Folkehelseprogrammet i Østfold, Kommuneforbundet i
Fyrbodal og INTERREG

Program:
09.00 ? 09.30 Kaffe/registrering
09.30 ? 10.00 Introduksjon ved Anne-Marie Hultberg, prosjektleder og
folkehelsesekretær i Uddevalla kommune.
10.00 ? 10.30 Hvorfor helsefremmende skoleutvikling? Ved Berit Roman,
Myndigheten för skolutveckling Göteborg.
10.30 ? 10.50 Pause med frukt
10.50 ? 13.00 Smaksprøve fra virksomhetene:
– Silas og Tildas verden (fra 6 ? 9 år)
– Vega og Johannes drømmeverden (10-12år)
– Tore og Svea hiver seg på (fra 13år)
– Å være foreldre; skolesituasjon og Tores valg i livet (gjennom
metoden forumspill)
13.00 ? 13.50 Lunsj
13.50 ? 15.00 Dialog og avslutning
15.00 Kaffe for de som ønsker