Ønsker fokus på ernæring

- Ungdommens fylkesråd ønsker muligheten for et sunnere og mer variert tilbud i kantinene. Det sier rådets sekretær, Rune Vold.

et var på forrige samling i Ungdommens Fylkesråd at ønsket om sunnere skolekantiner kom frem.

– Ungdommens fylkesråd mente at ungdom ønsker å spise sunt og variert
hvis de får en reel og god mulighet til det. Rådet påpekte at ungdom
ofte velger usunn mat og drikke fordi det er enklere og billigere å få
tak i og fordi det går fortere å lage. De tror at gode kantinetilbud på
skolene med et sunt og variert utvalg vil kunne bidra sterkt til å
endre ungdommens vaner når det gjelder ernæring, sier Vold.

Fylkesrådet mente også at det må settes mye større fokus på ungdom og psykisk helse.

De
påpekte at dagens samfunn legger stort press på ungdom, og at det
stilles høye krav og forventninger. Det er derfor viktig at det finnes
gode rutiner for å takle eventuelle spørsmål og problemer som knyttes
opp til ungdom og psykisk helse, både på skolene og i samfunnet for
øvrig. I tillegg mener ungdom i Østfold at de selv må bli flinkere til
å ta være på hverandre. De er gode på å se faresignaler, men ikke så
flinke til å takle eller forebygge disse.