Nytilsatt prosjektleder for Heprogress

Niels Kr. Rasmussen er tilsatt som prosjektleder for Heprogress.

Rasmussen er et kjent ansikt i europeisk folkehelsearbeid, ikke minst gjennom en rekke publiserte artikler og rapporter fra sin forskning. Han har også i mange år vært knyttet opp til Eurostat og ulike prosjekter i EU-kommisjonen.

Rasmussen er magister i sosiologi, med økonomi, psykologi og statistikk som bifag.

De siste årene har han arbeidet som frittstående konsulent, og har blant annet vært tilknyttet Universitetet i København. Han var i 25 år ansatt på Statens Institut for Folkesundhed, hvorav han i 15 år fungerte som forskningsleder.

Rasmussen er blant annet kjent for å tilrettelegge forskningsresultater på en måte som er ment å bygge broer mot praksisfeltet. Dette ble blant annet demonstrert i forløperen til Heprogress, prosjektet HEPRO. Her var han sentral i arbeidet med å utvikle HEPRO-modellen og de påfølgende analyser av en befolkningsundersøkelse i 6 land. Modellen ble utviklet i et nært samspill mellom brukere og fagfolk i Norge, Sverige, Finlad, Danmark, Polen, Estland, Latvia og Litauen.

Heprogress er støttet av den Europeiske Union sitt Progress-program (2007 – 2013), og ledes av EU-kommisjonen sitt direktorat for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering (DG Employment).

Les mer om prosjektet her.