Nystartet folkehelseråd i Eidsberg

Eidsberg kommune opprettet nylig et eget folkehelseråd. Dermed ble Eidsberg den 8. kommunen i Folkehelseprogrammet som har en slik komité.

– Folkehelserådet i Eidsberg er et tverrsnitt av
befolkningen. Det er sammensatt av frivillige lag og foreninger. Men
også politiet, kirken, elevråd og representanter for alle hovedutvalg
er med. Det er også politiske og administrative ledere i kommunen,
forklarer folkehelsekoordinator Elsie Brenne.

Hun peker på at
rådet har som oppgave å sette folkehelsespørsmål på dagsorden i
kommunen. Det skal ha en rådgivende funksjon overfor
Folkehelseprosjektet i Eidsberg. Samtidig skal det være en ambassadør
for folkehelsearbeidet i lokalsamfunnet.

– Folkehelsearbeidet er
ikke en jobb som en kommunal saksbehandler kan klare alene. Det
forutsetter et engasjement i lokalbefolkningen og medvirkning fra dem.
Folkehelserådet skal være et middel til å vekke interesse i folket og
være et bindeledd mellom samfunnet og kommuneorganisasjonen, forklarer
hun.

Folkehelseprosjektet i Eidsberg har i første rekke barn og
ungdom som målgruppe. Rådet er derfor sammensatt med henblikk på at de
skal ivareta interessene til barn og unge.

– Fokus på barn og
unges trivsel, helse og levekår er en viktig målsetting i
folkehelsearbeidet. I barne- og ungdomstida legges mye av grunnlaget
for helsetilstanden resten av livet. Imidlertid er barn og ungdom
grupper som har vanskelig for å få gjennomslag for sine behov i
offentlige organer. Folkehelserådets medlemmer vil derfor være særlig
oppmerksomme på å tale disse gruppenes sak, tror Brenne.

Folkehelserådet i Eidsberg består av følgende representanter:

Knut J. Herland Ordfører
Ragnhild Østereng Kommuneforeningen
Carina Wattum Elevrådet MVDS
Karin Jensen Gnist / Filadelfia
Mary Ringstrøm Mysen Sanitetsforening
Henning Tollefsrud Eidsberg lensmannskontor
Johanne Pilhaug Homstvedt Ungdomsrådet
Johan Hovdedal Eldrerådet
Jul-Lars Kvernhusengen Hovedutvalg for helse- og sosial
Anichen Sørby Hovedutvalg undervisning
Finn Rønn Hovedutvalg for kultur
Einar Christen Lange Hovedutvalg for næring og miljø
Berit Mysen Hovedutvalg for teknisk
Jan Henrik Thyrhaug Administrasjonssjef
Bente Røen Helse- og sosialsjef
Elsie Brenne Folkehelsekoordinator

Representanter fra Den norske kirke, Eidsberg bondelag, Barnas mobbepoliti og Idretten er foreløpig ikke utpekt.