Ny kunnskap om overvekt blant barn

Kartlegging i skolehelsetjenesten viser at andelen 8-åringer med overvekt er høy, men kommunene Rygge, Halden og Moss gjør noe med det.

De er med i prosjektet Friskliv 2-12 som har som fokus å gi tilbud til barn med overvekt, samt har fokus på forebyggende tiltak i lokalsamfunnet som kan bidra til å hindre at barn blir overvektige.