Nettverkskonferanse om helseforskjeller

Hold av 25. – 26. november. Da arrangeres en todagers konferanse om utjevning av sosiale helseforskjeller i Østfold.

Konferansen arrangeres blant annet av Våler kommune, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og partnerskapet Østfoldhelsa og vil således være gratis for målgrupper i Østfold.

–    Vi ønsker blant annet å videreformidle kunnskap på hvordan vi kan bli bedre på å tilrettelegge samfunnsplanleggingen for å utjevne helseforskjeller. Samtidig vil konferansen ha en tydelig politisk dimensjon. De har blant annet en viktig rolle i å sette disse spørsmålene på dagsorden lokalt, samt prioritere ressurser til feltet, sier leder av Østfoldhelsa Knut-Johan Rognlien.

Konferansen utgjør også den årlige nettverkskonferansen til Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, som består av 19 kommuner og fylkeskommuner.

–    Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner er den norske grenen av det internasjonale Healthy Cities-nettverket til Verdens Helseorganisasjon. I Østfold er kommunene Spydeberg og Våler med i den norske grenen, samt Østfold fylkeskommune som også er et internasjonalt medlem. Dette nettverket sitter på mye kunnskap om å utjevne helseforskjeller som vi ønsker å videreformidle på konferansen, sier Rognlien.