Nasjonale tall bekrefter Østfold-tendens

Folkehelseprogrammet viste i 2004 at tobakksforebyggende innsats hadde ført til en halvering røykere i alderen 15-24 i Østfold. En nasjonal undersøkelse som ble presentert i dag viser også gledelige tall blant ungdomsskole-elever.

Les omtale i Aftenposten
Les omtale hos TV2 Nettavisen