Minst 27 skoler deltar på helseundersøkelse

Ungdomsskolene i Østfold har fått tilbud om å være med på en gratis helseundersøkelse i regi av Østfoldhelsa. Så langt har 27 av 45 skoler valgt å delta, og flere vurderer fortsatt å være med. 

–    Her har skolene og kommunene en gylden mulighet til å få mer kunnskap om elevenes helse, trivsel og oppvekstmiljø – uten at det koster dem en krone. Undersøkelsen vil også gi nyttig informasjon til både FAU, elevråd, helsetjenesten, kommunepolitikerne og kommuneadministrasjonen, sier konstituert leder av Østfoldhelsa, Knut-Johan Rognlien.

Resultatene fra undersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” skal blant annet brukes til å igangsette forebyggende tiltak der man ser at det er nødvendig.
–    Heldigvis har så mange meldt seg på at vi vil få gode fylkestall. Derfor vil den fortsatt ha en stor verdi, men det er jo synd at enkelte kommuner ikke vil få informasjon om helsetilstanden til ungdommen sin, sier Rognlien, og nevner for eksempel Fredrikstad, der ingen av ungdomsskolene har meldt seg på.

Fortsatt mulig å melde seg på
Påmeldingsfristen gikk egentlig ut 7. mars, men Østfoldhelsa har løpende utvidet fristen i håp om å få med flere skoler.

–    Det er fortsatt mulig for etternølere å melde seg på, men nå er det også siste sjanse, sier Rognlien.

Undersøkelsen er åpnet for 8. – 10. trinn, men nesten ingen skoler kjører den for de to yngste kullene.

–    Skolene har et stort arbeidspress, og vi har forståelse for at flere opplever dette som et merarbeid. Men undersøkelsen vil hjelpe de med oppgaver som de etter loven skal gjøre allikevel. De er allerede pålagt å legge til rette for et godt fysisk og psykososialt miljø, samt å arbeide med helse, trivsel og trygghet for elevene, sier Rognlien.

En annen forklaring til den manglende påmeldingen er at noen kommuner gjennomfører helseundersøkelser de har laget selv.

–    Et fortrinn med vår undersøkelse er at resultatene vil bli analysert av anerkjente forskere ved Folkehelseinstituttet. Samtidig vil vi nå kunne sammenligne helsetilstanden til ungdommene i kommunene i Østfold. Det er et vesentlig poeng, for det er først når man kan sammenligne seg selv med andre at forbedringspotensial synliggjøres, sier Rognlien.

Rognlien mener også at intensjonen om å kjøre denne undersøkelsen med jevne mellomrom er noe kommunene og skolene må merke seg.
–    Om noen år kan vi forhåpentligvis gi kommunene nye tall som gjør det mulig å følge utviklingen over tid. Men det fordrer selvsagt at skolene blir med nå, sier Rognlien.

Kontaktperson:
Kst. leder av Østfoldhelsa, Knut-Johan Rognlien (69 11 75 39 / 48 09 07 73)

–    Last ned faktaark om undersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008”