Miljøfyrtårnet Glemmen


De videregående skolene i Østfold er best i landet på miljøarbeid. Da Glemmen nylig ble utpekt til miljøfyrtårn, var de den åttende skolen i Østfold som mottok en slik sertifisering. I landet forøvrig har bare seks videregående skoler oppnådd denne statusen.