Mental helsekveld i Aremark

Tidligere leder av Bygdesentralen i Aremark, Kathrine Tallis, var godt fornøyd med oppmøtet da de nylig arrangerte informasjonskveld om mental helse for lokalbefolkningen. 


– Hensikten med denne åpne kvelden var at flere aktører, både offentlig og frivillige, skulle få sette fokus på hvordan man kan ha en god mental helse. Hvorfor sliter så mange med psykisk helse når vi bor i et rikt land? Hva skal vi gjøre for å ha det godt, var eksempler på spørsmål som ble drøftet, sier hun.

Famara Sanyang fra Folkehelseprogrammet i Østfold var på plass og holdt foredrag og deltok i paneldebatten. Det samme var Heidi Bergman fra Barne og ungdomspsykiatrien. I tillegg deltok lensmannbetjent Mona Bergseth og rektor Andreas Holtan.

Deltakerne fikk muligheten til å informere om sin seksjon og hvilke tjenester de representerer. Foredragsholderne holdt spesielt fokus på hvordan man individuelt kan få en økt selvtillit og mestringsfølelse, som gir økt verdiskapning i samfunnet. Budskapet blir da at ingen er alene, men alle står sammen. Aremark kommune har vist seg å være meget flinke på dette, og hevder seg høyt i undersøkelsen Østfoldhelsa 2004.

Utover kvelden ble det holdt en debatt hvor publikum kunne stille spørsmål. Her kom det frem ved innspill fra foreldre at de ønsket kurs kveld i grensesetting for ungdom. Bygdesentralen vil ta tak i dette og sørge for oppfølging.