Meld deg på folkehelsekonferansen Trilogi

15. mai arrangeres konferansen Trilogi, som fokuserer på arbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse.

–Dette er den tredje konferansen vi arrangerer for å bygge opp vår kompetanse på innsats for å redusere sosiale ulikheter i helse. Den første ble arrangert i 2009 og var kalt «Et steg i riktig retning». Året etter avholdt vi den nasjonale folkehelsekonferansen «Mot 2015» og i år sluttføres konferanserekken med arrangementet «Trilogi», sier folkehelsesjef i Østfoldhelsa Knut-Johan Rognlien.

Konferansen vil blant annet gi en grunnleggende forståelse av tematikken, ikke minst fordi nyvalgte politikere er en del av målgruppen.

–Konferansen vil gi større forståelse for hvordan kommunene kan følge opp folkehelselovens formål om å utjevne sosiale ulikheter i helse. Den vil fokusere på hvordan samfunnsplanleggingen bør innrettes, og hvordan kommunen bør jobbe med organisering av sine tjenester i et folkehelseperspektiv. Det har også tydelige perspektiver på lokale og regionale politikers ansvar i arbeid for å redusere ulikhetene, sier Rognlien.
Flere av foredragsholderne er gjengangere fra de foregående konferansene.

–Det er ikke tilfeldig, og vi gjør dette for å få en rød tråd i konferanserekken. Professor ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, styreleder Østfoldhelsa , Inger-Christin Torp og studieleder på Høgskolen i Østfold, Arve Negaard, er alle kjente fjes. Men de vil denne gang komme inn på forhold de ikke omtalte i så stor grad i sine tidligere innlegg, slik at man får en progresjon i konferanserekken, forteller Rognlien.
Akkurat som på de tidligere konferansene, er også denne konferansen et samarbeid med Sunne Kommuner, WHOs norske nettverk.

–Vi deltar i nettverket sammen med blant annet Våler og Spydeberg. I 2009 var derfor Våler arrangør, og i år er det Spydeberg som er vertskap for konferansen, sier Rognlien.

Påmeldingsfrist er 2. mai, og det er ingen deltakeravgift for representanter fra Østfold-organisasjoner.

Last ned programmet her

Meld deg på konferansen her