Markerte røykfrie barn og unge

Borge ungdomskole i Fredrikstad vant røykfriprisen 2007. På Verdens tobakksfrie dag mottok rektor Leif Østli prisen fra leder av helsekomiteen i fylkeskommunen Inger-Christin Torp. 


Se innslag på NRK Østfold (fra 05.20 – 08.24)

Les omtale på sidene til NRK Østfold

Les omtale i Demokraten

Les omtale i Moss Avis

Les omtale i Fredriksstad Blad

Ungdomsskolene i Østfold har gjort en kjempejobb med tobakksforebygging, og den aller fremste er kanskje Borge ungdomskole i Fredrikstad. Det er særlig ildsjeler som lærerne Morten Børressen og Per Arne Wilhelmsen som har frontet det forebyggende arbeidet ved skolen. Ved hjelp av røykesluttkurs har de lykkes med å få ungdommer til å stumpe røyken, og gjennom iherdig innsats for å motarbeide skolens røykehjørne har de oppnådd at langt færre søker dit i friminuttene. Men også i fylket for øvrig har det vært en stor nedgang i antall ungdomsrøykere. Tall fra Sosial- og helsedirektoratet viser at under fem prosent av ungdomsskolelever røyker, mens tallet i 2 000 var 11 prosent.

– Dette er svært gledelig for vi hadde forventet å ligge høyere på denne statistikken. Tross alt er Østfold kjent som et røykefylke, og barn av røykende foreldre har en betraktelig større sannsynlighet for å begynne å røyke selv. Heldigvis ser vi at ungdommen i Østfold viser vei, og de ligger attpåtil litt under landsgjennomsnittet i sin aldersgruppe. En viktig forklaring er trolig at vi er et av landets beste fylker på tobakksforebygging, sier leder av helsekomiteen i fylkeskommunen Inger-Christin Torp.

På Verdens tobakksfrie dag i går markerte hun de gledelig tallene sammen med fylkeslaget til Norges Astma- og Allergiforbund. Alle babyer som ble født på Verdens tobakksfrie dag fikk utdelt en body med teksten ”Jeg er født røykfri”. Torp håper at markeringen bidrar til å gjøre røykere mer ettertenksomme.

– Vi ønsker å markere at grunnen til at mange begynner å røyke skyldes adferden til mor og far. Vi vet at barn av de foreldre som røyker har en langt større sannsynlighet for å begynne å røyke selv. Dette er en viktig påminnelse til de foresatte om at dem er rollemodeller, og at barna legger godt merke til hvordan de oppfører seg, sier hun.

For at alle er født røykfrie er dessverre en sannhet med modifikasjoner.

– Så mye som 10 prosent av gravide kvinner røyker i svangerskapet. Vi vet alle hvor skadelig røyking er for en voksen kropp. Tenk hva dette gjør med et foster! Forskningen viser at røyking under svangerskapet øker risikoen for både krybbedød og utvikling av astma. Kvinner som røyker føder dessuten barn som veier i gjennomsnitt 200 gram mindre ved fødsel enn andre barn. Det betyr ikke at fødselen blir lettere, men at viktige organer, som lungene, kan bli mindre utviklet. Den hemmede utviklingen kan få konsekvenser for resten av livet, advarer Østfolds fylkesleder i Norges Astma- og Allergiforbund, Mona Marthinussen.

Undersøkelser viser at røykfrihet kan redusere risikoen for spontanabort, og for at barnet dør i ukene rundt selve fødselen. Mye tyder også på at barn av kvinner som røyker under svangerskapet kan få økt risiko for hyperaktivitet og nedsatt konsentrasjonsevne. Samtidig øker faren for ørebetennelse og luftveisinfeksjoner som bronkitt, lungebetennelse og bronkiolitt

Marthinussen påpeker også at en rekke studier viser at passiv røyking er skadelig for de aller minste.

– Det er med andre ord ikke bare mor som bør vurdere å stumpe røyken. Passiv røyking fra fars sigarett kan også være veldig skadelig, sier hun.