Lokal sosial segregering, en alvorlig utfordring

Levekårsundersøkelser i Fredrikstad og Sarpsborg viser alvorlige ulikheter mellom bydeler som kan bli selvforsterkende og vanskelig å reparere - hevder konstituert plansjef i Østfold fylkeskommune, Knut Ramtvedt på koordinatormøte 6. september i Askim.

 

Ca 30 deltakere med folkehelserepresentanter fra Østfoldkommunene var tilstede som fulgte engasjert opp dagens tema og treff som denne gangen var lagt til Helsehuset i Askim. Se referat.

Mona Spakmo og Heidi Novak orienterte om Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS.

Knut Ramtvedt, kst plansjef i Østfold fylkeskommune innledet om effekten av ulike tjenester og tiltak på folkehelsen, stedbundne kvaliteter og sosial kapital: – Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold – og folkehelse.

Paul Henriksen, folkehelsekoordinator Hvaler kommune trakk fram temaet kommunene og frivilligheten, og om frivillighetens bidrag til trivsel, identitet og nytte. Bare 20 % av norske kommuner har en frivillighetspolitikk.

Tove Skadsheim, strategileder Askim kommune og Lill Pedersen, Frivilligsentralen i Askim presenterte hvordan kommune og frivillighet virkelig kan skape vinn-vinn, bl.a. gjennom å ha en aktiv frivilligpolitikk og jobbe med partnerskapsavtaler.

Jan Thyrhaug orienterte om mulighetene for kommunene om å søke om regionale folkehelsemidler for 2014