Ledig stilling som prosjektleder

Har du lyst på jobb i Østfoldhelsa? Nå er det ledig en 40 % stilling som prosjektleder for det internasjonale prosjektet Heprogress.  

Fra 2005 – 2008 var Østfold fylkeskommune prosjektleder for HEPRO, et prosjekt som omfattet 32 partnere i åtte land. Prosjektet laget prinsipper for en bærekraftig folkehelsepolitikk og utviklet et spørreskjema og en metodikk som gjorde det mulig å få frem sammenlignbare folkehelsedata på tvers av landegrenser.

Nå videreføres og videreutvikles erfaringene gjennom prosjektet HEPROGRESS.

–EU-programmet Progress har støttet satsningen med 4 millioner kroner. Vi skal blant annet gjennomføre en befolkningsundersøkelse i alle Østfolds kommuner og i syv kommuner i Latvia. Dette vil være et grunnlag for å igangsette foreybyggende og helsefremmende tiltak der hvor skoen trykker, sier Knut-Johan Rognlien, folkehelsesjef i Østfoldhelsa.

Prosjektlederstillingen vil få en rekke faglige utfordringer, deriblant forskning i tidligere og nytt datamateriale. Vedkommende vil også lage artikler til fagtidsskrifter.

–Et prosjektteam vil bistå prosjektlederen med en rekke støttefunksjoner som vil gjøre det mulig å ivareta målsettingene i prosjektet selv med en deltidsstilling, forklarer Rognlien.

I Østfold deltar også høgskolen i arbeidet, sammen med kommunene Moss og Hobøl.

Søknadsfrist for stillingen er 14 januar 2011.