Lavinntekt og psykisk helse

Det som har størst betydning for vår psykiske helse er å være uten arbeid, å leve på trygd eller sosialhjelp, og det å bo uten en partner.

Det skriver førsteamanuensis Kaare Torgny Pettersen ved Høgskolen i Østfold i denne kronikken om Lavinntekt og psykisk helse. Pettersen sitter i en regional ekspertgruppe om temaet sosiale ulikheter i helse i Østfold, som ledes av høgskolen.

Les kronikken her