Kulturell spaserstokk til Moss?

Folkehelsesatsningen til Moss kommune vurderer å satse på "Den kulturelle spaserstokken".