Konferanse om sosial ulikhet i helse

Landsfaderens sønn, Rune Gerhardsen, er et av trekkplastrene på konferansen om utjevning av sosiale helseforskjeller 25. til 26. november.

Last ned konferanseinvitasjonen her

       Vi ønsker å fokusere på politikernes ansvar og muligheter for å skape et mer rettferdig samfunn. Til å hjelpe oss med dette får vi derfor også besøk av to tidligere sosialministre, Guri Ingebrigtsen (Ap) og Østfolds egen Ingjerd Schou (H), sier ordfører i Våler Kjerstin Wøien Funderud.

Våler er vertskap for konferansen, som de arrangerer i samarbeid med Østfoldhelsa, Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold.

       Vi har organisert samfunnet vårt på en måte som bidrar til å skape og forsterke helseforskjeller, og vi er ærlige på at vi ikke vet nok om hvordan vi skal gå frem for å re-organisere tjenester og planer for å redusere de sosiale ulikhetene. Forhåpentligvis kan vi få mer kunnskap om hvordan vi kan gå frem gjennom denne konferansen, sier Funderud.

Våler er en av medlemskommunene i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, og dette er første gang de arrangerer den årlige nettverkskonferansen. Arrangementet er også åpnet opp for andre interesserte, først og fremst målgrupper i Østfold og Akershus da også begge disse fylkeskommunene er nettverksmedlemmer.

       Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner utgjør den norske grenen av Verdens helseorganisasjon sin satsning på ”Healthy Cities”. Det gir oss tilgang på erfaring og kompetanse på dette feltet, og vi har derfor hentet inn foredragsholdere fra både Sverige, Danmark og England. Særlig blir det spennende å høre den tidligere ordføreren i Liverpool, Ron Gould. Liverpool er en by med store sosiale helseforskjeller, og de er veldig anerkjente på folkehelsearbeid. Forhåpentligvis er det overføringsverdier å hente her til både store og små kommuner og byer i Norge, sier hun.

Våler kommune ser på konferansen som en del av det nasjonale Helse i plan-prosjektet, som i Østfold går under navnet ”Folkehelse i plan”.

       Vi er med i dette prosjektet, og således har vi forpliktet oss til å arbeide for å utjevne helseforskjeller i Våler. Denne konferansen blir i så måte et viktig kompetanseoppbyggende tiltak som forhåpentligvis vil gjøre oss i stand til å gjøre de rette grepene lokalt og regionalt. Vi samarbeider med de andre kommunene i Mosseregionen om en felles rullering av kommuneplanene, og her vil det være naturlig å diskutere våre felles levekårsutfordringer, sier Vålers ordfører.