Ti millioner til folkehelsearbeid på skoler

Skoler i Østfold kan nå søke om vel ti millioner kroner til helsefremmende arbeid neste skoleår.

Det er Røre-prosjektet til Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune som deler ut midlene, som er gjort tilgjengelige av Sparebankstiftelsen. Søknadsfrist er 18. april. Prosjektet har allerede bevilget 9,4 millioner kroner til folkehelsearbeid på 71 skoler i fylket.

Prosjektet bygger på en filosofi om at elevene må ha god helse og levevaner for å kunne ta til seg læring. I denne søknadsrunden er derfor tiltak knyttet til mat og måltider på skolen og tiltak for elevenes søvnkvalitet vektlagt. Hvis skoler ønsker å frigjøre midler til en pedagog (Røre-ambassadør) som får ansvar for helsefremmende arbeid på skolen, vil det også bli prioritert.

Andre eksempler på tiltak som prosjektet prioriterer:

Kompetanseheving; det kan søkes støtte til nødvendig kompetanseheving for å kunne gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid som følger av skolens arbeid med RØRE-prosjektet.

 

Foreldrerettet arbeid; det kan søkes støtte til utvikling og utprøving av foreldrerettet arbeid, med fokus på forutsetning for læring, og foreldrenes og skolens ansvar for å skape gode rammer for barnets kosthold, fysisk aktivitet og søvn.

 

 

Læring i bevegelse; det kan søkes om støtte til utstyr eller annet som bidrar til at skolen legger til rette slik at ansatte og elever jobber med læring i bevegelse i undervisningen og ellers i skoletiden.

For mer informasjon om utlysningen, se her.

For mer informasjon om Røre, se her