Stor interesse for ungdata-konferanse

100 stykker er allerede påmeldt til ungdata-konferansen 16. oktober. Kommer du?

Det gjør i hvertfall professor Arne Holte, som regnes som en av landets fremste foredragsholdere og en av dem som kan aller mest om arbeid med psykisk helse. I hele to og en halv time vil han foredra om sine erfaringer og kunnskap om tematikken.

– Det er i flere år gjennomført undersøkelser om ungdoms helse og trivsel på alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylket. For første gang presenteres de samlede resultatene, og i tillegg kommer det helt ferske tall fra skoler i Sarpsborg. Det sier folkehelseanalytiker i Østfold fylkeskommune, Anni Skipstein.

Seminaret holdes på Quality Hotel i Sarpsborg og er gratis.

Helseoversikten ‘Oss i Østfold’ viser at Østfold ligger 24 prosent høyere enn landssnittet i forekomst av psykiske lidelser (diagnostiserbare plager) blant unge i alderen 15 til 29 år. Når det gjelder lettere psykiske plager blant unge så er forekomsten i Østfold 15 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

– Ungdata-konferansen i Østfold er aktuell for dem som jobber med ungdom til daglig, og for dem som er opptatt av å forebygge psykiske helseproblemer. Derfor er konferansen også viktig og relevant for politikere, frivillige, høgskoleansatte og ledere, sier Skipstein.

Ungdata er et kartleggingsverktøy for kommuner og fylkeskommuner som egner seg til bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. Undersøkelsen foregår ved at elever i ungdomsskolen og videregående fyller ut et spørreskjema i skoletiden. Det blir blant annet spurt om trivsel i nærmiljøet og på skolen, helse, fritid, venner og familie, risikoatferd og rus. Resultatene brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. De gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

Konferansen er et samarbeid mellom KS, Fylkesmannen i Østfold, KoRus Øst, Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa.

Program og lenke til påmeldingsskjema finner du her