Presentasjoner fra konferansen i Moss

Her kan du laste ned presentasjoner fra frivillighetskonferansen i Moss. Alle filene er i pdf format.

 

Åpningstale   v/Ordfører i Moss Paul-Erik Krogsvold

Frivillighetspolitikk – Med utgangspunkt i St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle v/Politisk rådgiver Trine Synøve Lie Larsen, Kultur- og kirkedepartementet

Sosial ulikhet i helse kunnskapsbasert – Hva vet vi og hvordan kan vi utvikle tiltak for å redusere sosiale helseforskjeller.  v/Seniorrådgiver Tone Poulsson Torgersen, Sosial- og helsedirektoratet

Partnerskap – teoretisk tilnærming og praktisk erfaring v/Kommunalsjef Synnøve Rambæk, Askim kommune

Møteplasser for inkludering og integrering   v/daglig leder Torill Sørensen, Frivillighetssentralen i Moss

Kommune og frivillige – hånd i hånd   v/Frivillighetskoordinator Kirsten Koht, Bærum kommune

Frivillighetspolitikk og partnerskap – oppstart av arbeidet   v/Aase Rennesund, Styreleder Østfoldhelsa