Inspirasjonssamling – Lyst på livet

Koordinatorer og sirkellederefor for cafè Lyst på livet hadde 19.9 samling i Sarpsborg for inspirasjon og erfaringsutveksling.

I Lyst på livet arbeider godt voksne folk med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. I Østfold har 7 grupper gjennomført et program med gjennomgang av temahefter og drøftinger i såkalte «Livscafèer». Ideen til Lyst på livet har Norge fått overført fra Sverige. Passion för livet heter tiltaket i Sverige, og der er dette blitt en stor folkehelsebevegelse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten formidler opplæring og kurshefter. Ellen Udness, fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten holdt innledning på inspirasjonsdagen.

I Østfold organiseres Lyst på livet ved at fylkeskommune og kommune har samarbeidet med frivillig innnsats. Seniorer kurses som sirkelledere som leder driver cafèene. Øsfold fylkeskommune har gitt tilskudd til oppstart.

De fremmøtte sirkellederne meddelte hverandre erfaringer og fortalte at tiltaket er svært positivt. Cafè Lyst på livet er en lokal sosial møteplass som skaper samhold, livsglede, trivsel, og legger tilrette for forandringer i den enkeltes liv. Flere grupper vil fortsette med samlinger.