Innføring i folkehelsearbeid for barn og unge

Er du opptatt av helsetilstanden til barn og unge? Nå gir Østfoldhelsa en grunnleggende teoretisk innføring om folkehelsearbeid overfor denne målgruppen. 

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset som holdes i bystyresalen i Sarpsborg den 26. august.

–    Barn og unge er den viktigste målgruppen i folkehelsearbeidet. Det er her de viktigste premissene for helsetilstanden resten av livet legges, sier konstituert leder av Østfoldhelsa, Knut-Johan Rognlien.

Kursdagen er en del av en tre dager lang kursrekke, der den første ga en grunnleggende innføring i folkehelsearbeid. Over 60 personer deltok. Den siste dagen holdes 10. september og omhandler folkehelse og empowerment.

–    Vi vil blant annet få besøk av Peter Hjort som regnes som en nestor i folkehelsearbeidet i Norge. Dessuten kommer barneombudet som har spesiell kompetanse på helsearbeid overfor barn og unge, sier Rognlien.


Last ned programmet her

Påmelding med navn, tittel og arbeidsgiver kan rettes til Elisabeth Blomberg på elisabeth.gjestad@ostfold-f.kommune.no . Deltageravgift: Kroner 100,-.