Gratis folkehelseutdanning i Sverige

Er du interessert i en folkehelseutdanning i Sverige der både overnatting, litteratur og frokost er sponset? I så fall er utdanningen "Helsepromosjon - folkehelse og miljø" noe for deg. Kurset starter på nyåret og Folkehelseprogrammet betaler utgiftene for norske studenter.

Så langt har 22 personer søkt om opptak på
folkehelseutdannelsen som holdes i Vänersborg. Søknadsfristen er gått
ut, men det er fortsatt noen ledige plasser igjen. Utdanningen er et
samarbeid mellom Folkehelseprogrammet, Høgskolen i Østfold og Högskolan
Trollhättan / Uddevalla. Utdanningen er på ti vekttall eller 30 poeng.

I Norge er dessverre folkehelsearbeid et forsømt område. Derfor har vi
igangsatt og sponset denne utdanningen for å høyne kompetansen på
området, sier programkoordinator i Folkehelseprogrammet Finn Martinsen.

Utdanningen har gått siden 1999 og så langt har ca. 30 norske studenter fullført modulen.

Opplæringen er relevant for både frivillige organisasjoner, politikere,
offentlige ansatte og HMS-ansatte i næringslivet. Men det er også mange
studenter som bruker denne modulen til å bygge opp for eksempel
mastergraden sin, forklarer Martinsen.

Utdanningen er
tilrettelagt slik at det er mulig å fullføre den i kombinasjon med
arbeidet. Utdanningen består av syv samlinger i året, som vekselvis går
over to og tre dager. De fleste av disse er lagt til Sverige, men noen
få vil også bli holdt i Østfold.

For mer informasjon, kontakt
Bengt Israelsson (0046 521 26 42 65) eller Nils Söderman (0046 521 26
42 85) eller Helge Ramsdal (69 30 30 96).