Gratis folkehelsekonferanse om frivillig arbeid

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa skal i samarbeid med kommuner i Østfold lage en lokal ”frivillighetspolitikk”.  Den 4. September arrangeres derfor en konferanse i Moss som skal fokusere på mangfold i det frivillige arbeidet. 

–     Konferansen har til hensikt å sette fokus på intensjonen med Stortingsmelding nr. 39 ”Frivillighet for alle” som et utgangspunkt for oppstart med en frivillighetspolitikk i samarbeid med frivillig sektor. Målet er å utveksle kunnskap, erfaringer og idéer for å etablere gode folkehelsetiltak i tråd med regjeringens politikk, sier folkehelserådgiver i Moss May Mollan.

Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) "Frivillighet for alle", også kjent som Frivillighetsmeldingen, setter fokus på frivilligheten som veldig viktig i det norske samfunnet.

–    Frivillige organisasjoner gir folk mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter og engasjere seg i det de brenner for. Samtidig vet vi at den frivillige innsatsen i Norge betyr veldig mye for viktige samfunnsmål. Derfor er det viktig med støtte til det arbeidet alle ildsjelene i frivilligheten gjør, fortsetter Mollan.

Målgruppen for konferansen er politikere, offentlig ansatte innenfor kultur, helse og folkehelse, frivillige organisasjoner, privat næringsliv og andre interesserte.

–    Vi har satt sammen et spennende program med mange interessante foredragsholdere fra ulike felt, så vi håper og tror at mange vil møte opp for å lære mer om verdien av et mangfoldig frivillig arbeid, avslutter May Mollan.

Konferansen er gratis og finansieres gjennom tilskudd fra Østfold fylkeskommune/Østfoldhelsa.

Påmelding innen 25. august til
May Mollan, may.mollan@moss.kommune.no, mob. +47 951 49 637 eller
Trine Falstad, trifal@ostfold-f.kommune.no, mob +47 951 79 874.

Last ned invitasjon med program