Folkehelse i fokus på nasjonal konferanse i Østfold

Gode tilbakemeldinger og aktivt engasjement preget de 365 deltakerne på den nasjonale folkehelsekonferansen, Mot 2015 som ble avholdt i Østfold 22-23 september.

Det var Østfoldhelsa/Østfold fylkeskommune i samarbeid med Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner og Helsedirektoratet som var arrangør. Konferansen ble avviklet over to dager på Quality-hotell på Grålum og deltakere kom fra alle kanter av landet.

Fylkesordfører, Ole Haabeth og styreleder for Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner Guri Ingebrigtsen åpnet konferansen. Her intervjuet de hverandre og satte opp folkehelsespørsmål som svært aktuelle tema som kommunene nå i økende grad må forholde seg til.

Divisjonsdirektør Knut Inge Klepp sa det slik at helse er en ressurs som vi må ta vare på. Vi trenger tverrfaglig tilnærming og lokale partnerskap for å få dette til. Helsespørsmålet er komplekst og utfordrende og vi trenger sammensatte løsninger.

Professor Nils Aarsæther ved universitetet i Tromsø, tok for seg frivillige lag og organisasjoner og sosial kapital i sitt innlegg. Han holdt fram at hvorvidt vi skal lykkes med samfunnsplanleggingen er for en stor grad avhengig av om vi får med folk på å være kreative og løse de lokale utfordringene. Frivillige organisasjoner utgjør ressurser for lokalsamfunnet og kan sikre at lokaldemokratiet kan overleve.

Ny folkehelselov for kommuner og fylkeskommune vil komme, og allerede i høst vil høringforslaget foreligge, kunne statssekretær Ragnhild Mathisen ved Helse- og omsorgsdepartementet fortelle.

Asle Moltumyr, prosjektleder for Helse i plan, Helsedirektoratet kunne avrunde med at det landsomfattende utviklingsprosjektet, Helse i plan hadde vært med på å forberede grunnlaget for den nye folkehelseloven hvis intensjoner allerede er godt forankret i den nye Plan- og bygningsloven som kom i 2009. Nå er mye i ferd med å skje ute i kommunene med helsyn til å få med Folkehelse som tema i kommuneplanleggingen. Kommunalt planarbeid er et tverrfaglig samarbeid hvor helsetjenesten sammen med alle planaktører må delta. Dette er nødvendige for et vellykket resultat med gode strategier og satsninger lokalt.

Konferansedeltakerne hadde hele 5 parallelle sesjoner å velge mellom, hvor det var innledere og gruppedrøftinger. Hovedtema her var: Planlegging for å utjevne helseforskjeller, helsetjenestens nye rolle i folkehelsearbeidet, organisering av folkehelsearbeidet, fylkeskommunens folkehelserolle og gode erfaringer fra prosjekt Helse i plan. Østfoldhelsa som hadde hovedansvaret for arrangementet høstet mange godord fra fornøyde samarbeidspartnere og konferansedeltakere ved avslutningen av konferansen.