Fikk tilslutning i Nordisk råd

Med hjelp fra stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb, fikk tre nordiske regioner gehør da de anbefalte to komiteer i Nordisk råd å jobbe for nordiske konferanser om folkehelse og utdanning.

Mye av politikken for å øke gjennomføringsgraden fra videregående skoler handler om hva som kan gjøres innad i utdanningssystemene. Imidlertid så må arbeid for å forebygge frafall begynne før barna begynner på skolen, og dette kan skolene gjøre fint lite med alene, sier Wenstøb.

Nå går Wenstøb tilbake til sin opprinnelige stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Der har han folkehelse og barn og unges oppvekstsvilkår og barns rettigheter som sine spesialfelt. Det gir ham en god faglig ballast for å vurdere betydningen av tidlig innsats. Ikke minst er han kjent med at utdanning tillegges forskjellig verdi i ulike sosiale lag.

– I en rapport fra Nordisk ministerråd i 2010 så ble det pekt på at engasjement og innsats veksler med varierende prestasjoner som resultat, avhengig av sosial bakgrunn. På denne bakgrunn identifiserer barn seg i ulik grad med skolen, noe som igjen får betydning for engasjement og resultater. Dette er en prosess som starter tidlig i barnas liv – og som ikke minst finner sin forklaring blant deres foreldre og deres sosiale status. Dette kjenner jeg meg godt igjen i, og det tror jeg også stemmer for Østfold, sier Wenstøb.

Han har i fire år sittet i velferdskomiteen i Nordisk Råd. I september hadde denne et felles møte med komiteen for kunnskap og kultur. Basert på råd fra Wenstøb, hadde Østfold fylkeskommune og deres vennskapsregioner Nordjylland og Västra Götaland forberedt et forslag som de to komiteene likte. En intensjon med utspillet var å arrangere en eller flere nordiske konferanser om folkehelse og utdanning, fortrinnsvis i de tre regionene.

Les mer på sidene til Østfold fylkeskommune her.