Interesserte stortingspolitikere

Kommunal- og forvaltningskomiteen ble nysgjerrige da de ble gjort oppmerksomme på at det ikke er foretatt en vurdering av hvilke folkehelseoppgaver som eventuelt kan overføres til regionalt nivå.


Mandag 5. februar
møtte Folkehelseprogrammet i Østfold og Norsk nettverk av helse- og
miljøkommuner Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Her
presenterte de en uttalelse som en nasjonal arbeidsgruppe har laget
etter å ha analysert regjeringens forslag til regionreform. Særlig
interesse vakte punktet om at det ikke er foretatt en analyse av hvilke
folkehelseoppgaver som eventuelt kan overføres til regionalt nivå fra
staten.


– Kommunal- og forvaltningskomiteen utfordret oss på
dette gjentatte ganger. De ville vi skulle peke på bestemte oppgaver
som kunne overføres til regionene. Imidlertid mener vi at dette bør
være gjenstand for en grundig analyse. Fordi regjeringen har lagt opp
til en ekspressbehandling av regionreformen har ikke vi hatt tid til å
gå inn i denne vurderingen selv. Vi simpelthen bare pekte på at jobben
ikke er gjort, sier styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid.

Uttalelsen
ble presentert av nettverkets styreleder Guri Ingebrigtsen. Den
tidligere sosialministeren la vekt på at de regionale
folkehelse-partnerskapene er i en oppstartsfase. Hun viste til at de
derfor har behov for spesiell fokus, som den skjøre konstruksjonen de
er per dags dato. Samtidig påpekte hun hvor dårlig ivaretatt folkehelse
var i meldingen.

– Komiteen sa da også at de tok med seg to
inntrykk fra vår presentasjon. For det første registrerte de vårt syn
om at folkehelse er for dårlig ivaretatt i meldingen og at dette må
rettes opp. Dernest sa de at de vil vurdere om de skal initiere en
prosess hvor man analyserer om det finnes oppgaver som kan overføres
til regionalt nivå innenfor folkehelse, sier Holm Sæli