Informerer leger om akupunktur

I september vil leger i Østfold få innføring i hvordan homøopati og akupunktur blir benyttet for å få folk til å stumpe røyken.

Last ned konferanseinvitasjonen her

Folkehelseprogrammet
i Østfold fylkeskommune arbeider for å redusere antallet røykere i
fylket og så langt har mer enn 500 personer fulgt deres røykesluttkurs.
Men Folkehelseprogrammet stanser ikke der. Nå blir leger i Østfold
invitert til å hjelpe til med å få folk til å stumpe røyken, og på en
konferanse i Sarpsborg den 16. september vil de få innføring i hvordan
homøopati og akupunktur blir benyttet for å få folk til å slutte.


Vi vet at røykesluttkurs er kjent for å gi veldig gode resultater, og
derfor har Folkehelseprogrammet satset mye på dette. Men det er også en
rekke utradisjonelle hjelpemidler på markedet. På konferansen, som
retter seg mot helsepersonell i Østfold, vil vi derfor også rette fokus
på metoder som akupunktur og homøopati. Det er viktig at helsepersonell
vet hva dette går ut på når pasientene spør, også om de er kritiske til
slike behandlingsmåter, sier styreleder i Folkehelseprogrammet, Bente
Holm Sælid.

Samtidig med konferansen starter det opp røykesluttkurs i hele Østfold.


En rekke leger i Østfold er allerede med på å markedsføre disse overfor
pasientene sine. Nå vil også annet helsepersonell få innføring i hvilke
egenskaper røykesluttkurs har som forklarer de gode resultatene.
Østfold er et av de fylkene i landet der slike kurs er mest populært.
Det henger nok sammen med at dette er det eneste fylket der deltagerne
får refundert kursarvgiften hvis de holder seg røykfrie i et halvt år.
I tillegg holdes kursene i nærheten av der folk bor, sier Holm Sælid.

Folkehelseprogrammet anser helsepersonell som en særlig viktig samarbeidspartner i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.


Helsepersonell har høy troverdighet omkring spørsmål som angår vår
helse. De når hele befolkningen og studier viser at den innsatsen som
for eksempel tannpleiere, helsesøstre og leger gjør gir gode
resultater. Folk hører rett og slett på de rådene de gir, og derfor
ønsker vi å gi de faglig påfyll slik at de står best mulig rustet til å
hjelpe de som ønsker å bli røykfrie, sier Holm Sælid.

Konferansen,
som også vil fokusere på mer tradisjonelle hjelpemidler i
røykesluttarbeidet, er et nytt grep i arbeidet med tobakksforebygging
og røykeslutt i Østfold. I fjor sto fylket frem som en av de beste i
klassen. Kun 21 prosent av østfoldingene røyket da, mot 31 prosent i
1997. Landsgjennomsnittet er på cirka 26 prosent.

– En forklaring til nedgangen er de mange østfoldingene som stumpet røyken ved hjelp av røykesluttkurs, sier Holm Sælid.