Ildsjel tenner håp hos pasientene

Fredrikstad-kvinnen Alice Hagemann Pettersen fikk i dag Østfolds røykfripris for 2005. I 25 år har hun gjort en utrettelig innsats for å få lungepasienter til å stumpe røyken, og flere har blitt røykfrie med hennes hjelp.
 


Les omtale i Fredriksstad Blad


Hvert år tar jeg opp disse spørsmålene med hundrevis av røykende
pasienter som jeg møter i min jobb på Sykehuset Østfold. Hvis jeg ikke
sier noe til dem så signaliserer jeg jo at det å røyke er OK. Som
helsepersonell har vi derimot en mulighet til å så et frø, slik at de
selv blir motiverte til å slutte. Jeg har gjentatte ganger sett at selv
en liten innsats fra min side har bidratt til at folk har klart å
stumpe røyken, sier Hagemann Pettersen.

I stillingsinstruksen
til oksygen-sykepleieren står det ingenting om at hun skal arbeide med
røykeslutt eller tobakksforebygging. At hun i år etter år har frontet
saken er gjort helt på eget initiativ.

– Jeg forsøker å ikke
være moraliserende, men i stedet å bry meg om de som røyker på en
positiv måte. Som sykepleier ønsker jeg jo det beste for andre
mennesker, og jeg håper jo inderlig at de klarer å slutte å røyke, sier
prisvinneren.

Alice Hagemann Pettersen har selv fått føle
røykens skadevirkninger på kroppen. Hennes far døde av KOLS, som
inntraff som en konsekvens av flere år med røyking.

– Samtidig
gjorde min mor et viktig valg som jeg bestandig har vært veldig stolt
av på hennes vegne. Hun klarte å slutte å røyke, og hun fungerer derfor
i dag i beste velgående. Det tror jeg ikke hadde vært tilfelle hvis hun
hadde fortsatt, sier hun.

Nå håper hun at Verdens røykfrie dag,
som i år fokuserer på helsepersonellets ansvar i røykesluttarbeidet,
kan bidra til at flere personer innen helsevesenet tar et ansvar for å
få folk til å stumpe røyken.

– Vi som jobber i helsevesenet har
kunnskap om disse spørsmålene, og derfor har vi også stor troverdighet
i befolkningen. Vi har således en unik sjanse til å påvirke
røykestatistikken i positiv retning, sier hun.

Styreleder i Folkehelseprogrammet, Bente Holm Sælid, overrakte prisen til sykepleieren.


Det er ingen tvil om at vi har funnet en verdig vinner. Vi har vært i
kontakt med en rekke personer i helsevesenet med spørsmål om de kjenner
til noen som gjør en forbilledlig innsats på feltet. Alle vi har spurt
har pekt i retning av Alice Hagemann Pettersen. Nå håper vi at denne
prisen bidrar til at denne ildsjelen brenner videre, sier Holm Sælid.

Holm
Sælid overrakte prisen på vegne av Folkehelseprogrammet i Østfold,
Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Nasjonalforeningen for
folkehelsen, Kreftforeningen og Norges Astma- og Allergiforbund,
Østfold fylkeslag.

 

 img429c582125d09.jpg

Styreleder i Folkehelseprogrammet, Bente Holm
Sælid (til høyre), overrekker røykfriprisen for 2005 til sykepleier på
Sykehuset Østfold HF, Alice Hagemann Pettersen. Foto: Stian Lindbøl.