Konferanse: Hvordan styrke barn og unges psykiske helse?

Dette var temaet da INSPIRIA Science center i samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune inviterte alle i skolehelsetjenesten og lærere til fagdag med den ettertraktede foredragsholderen Arne Holte, professor i helsepsykologi.

Over 130 deltakere tok turen til INSPIRIA science center 26, april. Det var et rikt mangfold i salen av helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, barneverpedagoger, familieveiledere, oppvekstansvarlige, NAV-veiledere, teamledere, enhetsledere, sosialpedagogiske rådgivere, spesial pedagogisk rådgivere, sosiallærere, rådgivere, sosialfaglig rådgivere, spesialpedagoger, virksomhetsledere, vernepleiere, ledere for elevtjenesten og psykologspesialister.

Disse fikk gleden av å være med på et spennende og aktuelt foredrag fra Arne Holte om hvordan vi kan styrke barn og ­unges psykiske helse. I tillegg ga Holte gode råd og strategier samt konkrete grep til hva man kan gjøre i arbeidet med barn og unges psykiske helse.

Program for dagen var:

  • Med dagens kunnskap kan man halvere forekomsten av psykiske plager blant barn og unge!
  • Syv punkts strategi for forebygging av psykiske lidelser i kommunen
  • Konkrete grep som kommunen kan ta for å styrke barn og unges psykiske helse
  • Evidens: Hva vet vi om hva som virker på de ulike arenaene?
Professor Arne Holte på Inspiria Science Center. Foto: Inspiria Science Center

 

Arne Holte med Trine Øiestad-Waglen, Marianne Moe og Lise Borgen-Johansen fra Inspiria Science Center. Foto: Inspiria