Høybråten vil besøke Østfold

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) har bedt om å få besøke Østfold for å lære av folkehelsearbeidet i fylket. Det var i et møte mellom helseministeren og Folkehelseprogrammet at Høybråten kom med den overraskende forespørselen. Helseministeren kommer til Rakkestad den 12. august.

I Østfold samarbeider ni kommuner med
fylkeskommunen om Folkehelseprogrammet, og folkehelsesatsningen har
blitt lagt merke til av helseministeren. Høybråten poengterte i møtet
at Østfold er et foregangsfylke på dette feltet i Norge. Han inviterte
derfor seg selv til å være med på et rådslag med de som arbeider med
folkehelse på lokalplanet i Østfold. Helseministeren har bedt om møtet
for å få innsikt i hvordan et effektivt folkehelsearbeid kan drives
lokalt.
Helseministeren ba også Folkehelseprogrammet om å komme
med et skriftlig innspill til den nasjonale folkehelsestrategien basert
på Østfolds erfaringer. Innspillet er allerede politisk behandlet og
oversendt departementet.

Imponerende folkehelsesatsning i Østfold

Østfold har klart å få til en langsiktig satsning på forebyggende og
helsefremmende arbeid, og det er imponerende at ni kommuner går sammen
med fylkeskommunen om en felles folkehelsesatsning. Tross alt er ikke
folkehelse en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen, så dette er et
selvstendig initiativ, sier Høybråten.
Han sier at Østfolds
erfaringer i folkehelsearbeidet har nasjonal interesse, fordi Østfold
er det fylket som har arbeidet mest systematisk med folkehelsespørsmål.

Folkehelsearbeidet får større prioritet
– For
Folkehelseprogrammet er det av stor betydning at Høybråten er så
positiv til folkehelsesatsningen i Østfold, sier fylkesordfører Arne
Øren. Han ledet delegasjonen som var invitert til helseministeren. Med
seg hadde han Bente Holm Sælid (styreleder i Folkehelseprogrammet),
Gretha Thuen (ordfører i Våler), John Thune (ordfører i Rakkestad) og
Arvid Wangberg (leder av Folkehelseprogrammet).
– Særlig er dette
positivt fordi det bærer bud om at folkehelsearbeidet vil bli gitt
større prioritet i tiden som kommer. Det vil forhåpentligvis bety at vi
kan satse på forebyggende og helsefremmende arbeid i større grad enn
hva vi gjør i dag, sier Øren.
Han ønsker blant annet å få opprettet
et kompetansesenter for folkehelse i Østfold og håper å finne støtte
til en slik modell i stortingsmeldingen som kommer ved årsskiftet.

Et slikt kompetansesenter vil kunne ivareta oppgaver på feltet som er
for ressurskrevende for kommunene å håndtere alene, sier Øren.
I likhet med Høybråten er han bekymret for samfunnsutviklingen og mener det må satses sterkere på å unngå at problemer oppstår.

Vi ser blant annet tegn på økende fremmedgjøring, press i arbeidslivet
og klasseskille i Norge. Dette vil garantert forsterke de
helseproblemene vi ser i dag med mindre vi klarer å snu utviklingen,
fastslår Øren.

Folkehelsearbeidet i Østfold
Folkehelseprogrammet
er et partnerskap som arbeider for å bedre befolkningens helse. Østfold
fylkeskommune har i denne sammenheng underskrevet forpliktende
samarbeidsavtaler med kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad,
Aremark, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, og Våler.
Les mer om Folkehelseprogrammet på www.ostfoldhelsa.no.

For mer informasjon, kontakt:
Arne Øren på tlf.: 69 11 74 08 eller 908 24 602
Bente Holm Sælid 69 11 75 06 eller 913 67 754