Helsekilden til Sarpsborg?

Fylkeskommunens politikere gikk i går inn for at Helsekilden skal overføres til Sarpsborg kommune fra 2007.


Hvis
Sarpsborgs politikere sier seg enige er overdragelsen en realitet.
Saken skal behandles i Hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester 12.
desember og i Hovedutvalg for kultur og oppvekst dagen etter.

Helsekilden
har vært et prosjekt i Østfold fylkeskommune siden 2003. Senteret gir
et helsepedagogisk tilbud til grunnskoler i Østfold, der hensikten er å
stimulere barns livsstil i en sunnere retning.

– Av økonomiske
årsaker har vi forsøkt å finne nye måter å organisere dette tilbudet
på, sier Knut-Johan Rognlien, konstituert leder av folkehelseseksjonen
i Østfold fylkeskommune.

Administrasjonen hos de to partene har
forberedt samarbeidsavtaler som må vedtas av politikerne i både
Sarpsborg og Østfold fylkeskommune før virksomhetsoverdragelsen er en
realitet. Saken ble behandlet og godtatt i komité for opplæring, kultur
og helse i fylkeskommunen den 21. november.

Østfold
fylkeskommune vedtok å yte et driftstilskudd til Sarpsborg kommune på
500 000 kroner hvert år i en fireårs periode. Sarpsborg selv vil stille
minst 800 000 kroner til arbeidet.

– Sarpsborg kommune har i de
årene Helsekilden har eksistert vært den klart hyppigste brukeren av
stedet. Vi har fått øynene opp for hvor godt og nødvendig dette
prosjektet har vært. Når Helsekilden nå sto i fare for å legges ned var
det viktig for oss å opprettholde driften. Dette er derfor en vinn
vinn-situasjon for både oss og fylkeskommunen, sier helsesjef i
Sarpsborg kommune Øivind Werner Johansen.

Han påpeker at
Sarpsborg kommune er bevisste på å videreutvikle Helsekilden
ytterligere og gjøre det til et flaggskip for folkehelsearbeidet i
kommunen. Han sier også at eierskiftet ikke skal medføre at Helsekilden
utelukkende vil rette sine tjenester mot skolene i Sarpsborg.


Vi ønsker fortsatt å være et tilbud til hele fylket. Men det er for
tidlig å si om vi kan fortsette å være et gratis tilbud, sier han.

Nytt fra 2007 vil også være at Helsekilden også skal rette tilbud mot målgrupper på de videregående skolene i fylket.

Personalet på Helsekilden vil få tilbud om stillinger i Sarpsborg kommune tilsvarende det de hadde i fylkeskommunen.