Helsekartlegging offentliggjøres

Hvordan står det egentlig til med østfoldingen? Lider han av hodepine? Savner han flere nære venner? Spiser han nok grønnsaker? Torsdag 25. november gir Folkehelseprogrammet deg svaret!

Denne dagen lanseres
nemlig resultatene fra helse- og miljøundersøkelsen ?Østfoldhelsa 2004?
på en dagskonferanse i Fredrikstad. 8 500 østfoldinger har besvart
spørsmål som vil være med på å bestemme hvilken karakter
folkehelsearbeidet i Østfold vil ha i fremtiden.

Østfold vil
trolig være det fylket i Norge som får best kunnskap om helsetilstanden
til befolkningen etter at resultatene fra undersøkelsen
offentliggjøres. I 1997 ble en lignende undersøkelse gjennomført og
ingen andre fylker har gjennomført en så omfattende kartlegging to
ganger. Dataene vil være bestemmende for hvor den forebyggende og
helsefremmende innsatsen skal settes inn i fremtiden. Samtidig vil
undersøkelsen være et bidrag til å måle endringer i befolkningens
helsetilstand over tid.

– I motsetning til de fleste andre
helseundersøkelser, som bygger på registerdata av typen pillebruk og
sykefravær, har vi spurt østfoldingene om hva de selv synes om sin egen
helse. Dette er et helt nødvendig korrektiv til de andre
helsestatistikkene vi har. I tillegg får vi nå informasjon om helse- og
miljøtilstanden til den enkelte kommune, og det setter Østfoldkommunene
i en særstilling. Det er uvanlig at norske kommuner får tilgang på så
gode helsedata, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Blant
de inviterte til dagskonferansen er administrative og politiske ledere,
folkehelsepersonell og planleggere. Undersøkelsen vil gi kommunene
innsikt i innbyggernes livsstil, deres syn på kommunens helsetjenester,
deres oppfatning av nærmiljøene de bor i, om de har et godt sosialt
nettverk og lignende.

Frist for påmelding er 15. november.

 

pdf Last ned invitasjon her