Hederlig omtale til Østfold fylkeskommune

Folkehelsesatsningen til Østfold fylkeskommune ble trukket spesielt frem da ernæringsprisen ble delt ut i dag. En god nummer tre, var betegnelsen etter at prisen ble delt mellom to andre kandidater. 

I begrunnelsen fra Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring heter det bl.a.:
Komiteen vil også trekke fram det gode ernæringsarbeidet i Østfold fylkeskommune. Fylket har vært først ute med systematisk arbeid i forhold til blant annet å fremme tilbud om frukt og grønt og vann i skole og barnehage. De har også satt kostholdsutfordringene på den politiske dagsorden.

–    Østfold fylkeskommune har gjennom partnerskapet Østfoldhelsa de siste årene arbeidet mye for å bedre østfoldingenes kosthold. Vi tilbyr gratis frukt og grønt til alle elever på fire videregående skoler og har igangsatt subsidiert skolefrokost på tre andre. Ingen andre fylkeskommuner har en tilsvarende ernæringssatsning, og komiteen har helt rett i at vi ønsker å være systematiske. Kostholdsspørsmålene står høyt på den politiske dagsorden, og vi jobber for at dette skal bli en varig ordning for ungdommen, sier leder av helsekomiteen i fylket Inger-Christin Torp.

Hun er stolt over at nasjonale myndigheter har lagt merke til arbeidet i Østfold, og hun bekrefter at feltet har vært gjenstand for stor politisk oppmerksomhet.

–    Det gjøres veldig mye bra på dette feltet, ikke minst blant kommunene. Flere kommuner tilbyr f.eks. gratis frukt og grønt til alle elever på barneskolene. Samtidig samarbeider vi med Sarpsborg kommune om det helsepedagogiske opplevelsessenteret Helsekilden som også arbeider med disse spørsmålene i Norge. Det er det eneste senteret av sitt slag i Norge, sier Torp.

Hun tror også at fylkeskommunens innsats i tannhelsetjenesten har bidratt til den positive omtalen. På et halvt år har de undervist så mye som 9 000 barn og ungdom i et tannhelseprosjekt som i stor grad fokuserer på verdien av sunt kosthold.

–    For oss er det avgjørende å rette vår forebyggende innsats mot barn og unge. Det er her det er lettest å påvirke livsstilsvaner i sunn retning, sier Torp.

Hun forteller at kostholdsarbeidet i Østfold skjøt fart da Østfoldhelsa for noen år siden lykkes med å installere vannkjølere på alle videregående skoler og ungdomsskoler i Østfold. Resultatet ble en drastisk nedgang i salget av brus fra skolenes brusautomater da elevene fikk tilbud om gratis og nedkjølt vann.

Ernæringsprisen ble forøvrig delt mellom  Vigdis Brit Skulberg (klinisk ernæringsfysiolog og ansatt i Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune) og Rødberg barnehage i Nore og Uvdal kommune.