Gratis seminar om mat og fysisk aktivitet

Fylkesmannen i Østfold og Østfoldhelsa inviterer i september til utendørs dags-seminar. Samme kurs går 3. og 4. september. 

Hensikten med seminaret er å inspirere deltakerne og gi ideer til hvordan man kan være i mer fysisk aktivitet ute. I tillegg skal de lage god, spennende og sunn mat i det fri.
 
Målgruppen er lærere i barneskolen og SFO- og barnehageansatte.
 
Deltagerne vil bli delt inn i tre grupper, én for lærere i barneskolen, én for SFO-ansatte og én for barnehageansatte. Det er kun plass til 75 deltagere pr. dag. De tre gruppene skal rullere mellom stasjoner med fysisk aktivitet og turmat. Vi arbeider 1 t 30 min ved hver stasjon. Vi har felles innledning og avslutning.
 
Sted:               Oksnøya leir i Råde
Tidspunkt:       3. eller 4. september 2008 NB! Velg dag ved påmelding
Varighet:         Kl. 9.30 –  kl.16.00
 
Vil du være med på dagsseminar? Påmeldingsskjema og fullstendig invitasjon finner du på fylkesmannens nettsider.