God oppslutning om ulikhetskonferanse

 120 personer deltok på Trilogi-konferansen.

Seminaret hadde fokus på hvordan folkehelseloven kunne følges opp i arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse. Den markerte avslutningen på en konferanserekke på tre, i samarbeid med Sunne Kommuner, som begynte i 2009. I tillegg var Spydeberg kommune, Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa arrangører.

Foredragene kan lastes ned her:

•POLITIKK NYTTER ! Om forebygging av drop out i Østfold. Ved styreleder i Østfoldhelsa og leder av opplæring- kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin Torp.

•”Folkehelse og sosiale ulikheter – hva, hvem og hvordan?”  Ved professor i folkehelsevitenskap Camilla Ihlebæk, Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås.

•Velferdsstatens vekst – og fall? Ved daglig leder av alliansen «For velferdsstaten», Asbjørn Wahl.

•Samhandlingsreform, folkehelse og sosial kapital. Refleksjonar over ein velmeinande men  kanskje litt skeivt utforma helsepolitikk. Ved professor ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther.

•Organisering og ledelse av folkehelsearbeidet illustrert med eksempler fra Hvaler kommune.

•Se deltagerlisten her

•Se programmet her

Konferansen var en del av prosjektet HEPROGRESS, et samarbeid mellom blant annet aktører i Østfold og Latvia, der formålet er å arbeide for å redusere sosiale ulikheter i helse.

triologi_artikkel

HEPROGRESS is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013). This programme is managed by the Directorate- General for Employment, social affairs and equal opportunities of the European Commission. It was established to fi nancially support the implementation of the objectives of the European Union in the employment and social affairs area, as set out in the Social Agenda, and thereby contribute to the achievement of the Lisbon Strategy goals in these fi elds. The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and pre-candidate countries.

PROGRESS mission is to strengthen the EU contribution in support of Member States’
commitment.

PROGRESS is instrumental in:
• providing analysis and policy advice on PROGRESS policy areas;
• monitoring and reporting on the implementation of EU legislation and policies in PROGRESS policy areas;
• promoting policy transfer, learning and support among Member States on EU objectives and priorities; and
• relayin
g the views of the stakeholders and society at large

For more information, see: http://ec.europa.eu/progress

The information contained in this publication does not necessarily refl ect the position or opinion of the European Commission.

Partners in HEPROGRESS

heprogresslogoer_high